Хостинг на Аванта

Как да бъдем по-добри авантаджии
Хостинг на домашното PC — “по-евтиното” решение?

August, 2007 | Аванта | От: Авантакис

home hostingВ България с течение на времето и особено през годините на т.нар. период на ‘тоталитаризъм’ се изгради традицията на извършване на непривични дейности в къщи, на село, на вилата или казано с други думи — “домашно производство”.
Това традиционно българско поведение по никакъв начин не подминава и една съвсем нова и почти непозната сред обществото услуга — уеб хостинга.
За 90 % от обществото думата хостинг е непозната, а на пазара само в България има около 60 фирми предлагащи активно хостинг услуги.


Въпреки това явлението `хостинг на домашното PC` се среща доста често. Единствената обяснима причина това явление да съществува е `пестенето на средства`. Като частична причина може да се разглежда и традиционното недоверие към поставянето на важна информация на отдалечен компютър или както се казва `У дома е по-сигурно`. Но дали наистина разполагането на уеб сайт на домашният компютър дава необходимата надеждност и сигурност и пести средства?
На този въпрос ще се постараем да дадем отговор в изложените по-долу няколко казуса.


икони